Hongan hirsirakentaminen sai ISO-sertifikaatit

1.2.2016 11:59
Kirjoittaja:
Honkarakenne
Aiheet: Uutiset ja lehdistötiedotteet

HONGAN HIRSIRAKENTAMINEN SAI ISO-SERTIFIKAATIT ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA

 
Honkarakenne on Suomen ensimmäinen hirsitalotoimittaja, jonka toiminta on sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 -ympäristöstandardien mukaisesti. Vuosia kestänyt työ merkitsee Hongan asiakkaille entisestään lisääntynyttä turvallisuutta: kun talonvalmistuksen kaikkia prosesseja valvotaan ja kehitetään systemaattisesti, omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon ostaja tietää varmasti, että rakennus on valmistettu tehokkaasti ja juuri niinkuin on luvattu. 
 
honka_materiaalin_testaaminen.jpg
Jokainen hirsi merkitään yksilöllisesti.
 
 
Hongan operaatioiden johtaja Erja Heiskanen on ylpeä DNV GL:n hiljattain sertifioimista laatu- ja johtamisjärjestelmistä: “Olemme tehneet valtavan suuren työn, joka pohjautuu terveyttä ja turvallisuutta edistäviin arvoihimme. Organisaatiossamme kaikkien on nyt helppo löytää toimintamme kuvaukset ja toimia niiden mukaisesti. Standardit auttavat meitä kehittämään toimintaamme edelleen, ja se tulee näkymään myös yhä parempana asiakastyytyväisyytenä.”
 
 
Sertifioitu ISO9001 johtamisjärjestelmä
 
ISO9001 on yrityksen johtamisjärjestelmän standardi, joka varmistaa prosessien hallinnan ja toiminnan jatkuvan tehostamisen. Se määrittelee vaatimukset hallintajärjestelmille, joiden avulla varmistetaan tuotteiden, palveluiden, suunnittelun ja kehityksen laatu. ISO 9001 auttaa yritystä tunnistamaan kehityskohteita mm. prosessien optimoinnissa, kustannusten vähentämisessä sekä asiakkaan vaatimusten täyttämisessä. Samalla se selkeyttää yrityksen päivittäistä toimintaa ja vastuita.
 
honkarakenne_tuotantoa.jpg
Materiaalit testataan säännöllisesti ja huolellisesti.
 
 
Sertifioitu ISO14001 ympäristöjärjestelmä
 
ISO14001 on yrityksen ympäristöjärjestelmän standardi, joka auttaa organisaatiota parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa ympäristöasioiden hyvän hoidon. Sen mukaan toimiminen kertoo, että yritys on sitoutunut sekä edistämään tuotteidensa ja tuotantoprosessiensa turvallisuutta ja terveellisyyttä että tehostamaan prosessejaan ja vähentämään jätteiden määrää. 
 
Sertifioitu ISO14001-johtamisjärjestelmä tarkoittaa, että yrityksen ympäristöjohtaminen ja ympäristöasioista raportoiminen on aktiivista ja järjestelmällisesti hallittua. Ympäristönäkökohdat huomioidaan kaikessa toiminnassa mitattavien tavoitteiden mukaisesti.
 
 
Laatujärjestelmät sertifioitiin asiakkaan eduksi
 
Erja Heiskanen kertoo, että johtamisjärjestelmien sertifioinnin eteen on tehty lähes vuosi töitä. Kaikki prosessit on kuvattu ja eri toiminnoille on asetettu tavoitteet ja mittarit. Koko henkilöstö on koulutettu ja kaikki ohjeet ja kuvaukset on koottu yhteen paikkaan, josta jokainen voi niitä helposti hyödyntää. 
 
honka_hirren_yksiloity_merkitseminen.jpg
 
Jatkuva parantaminen on otettu osaksi normaalia päivittäistä työtä - jotta asiakkaat voivat luottaa ostamansa talopaketin turvallisuuteen, terveellisyyteen ja korkeaan kotimaiseen laatuun. 
 
vektori-honka-iso-9001-medium.png